Pracownia Architektury Wnętrz

Iwona Wojnar-Kudaciak & Krzysztof Kudaciak

 • projekt i wykonanie mechanizmu i zasłony obrazu w ołtarzu głównym wraz z odtwarzaniem hymnu i nowoczesnym oświetleniem LED (pełna automatyka, zdalne sterowanie) oraz wzmocnienie konstrukcji ołtarza
 • modernizacja instalacji nagłośnienia
 • montaż rzutnika sterowanego pilotem oraz ekranu
 • montaż oświetlenia ambony
 • projekt i wykonanie relikwiarza Jana Pawła II z oświetleniem LEDowym
 • projekt i wykonanie (przy udziale firmy zewnętrznej) przykrycia chrzcielnicy z oświetleniem LEDowym
 • doświetlenie ołtarzy bocznych
 • projekt i wykonanie oświetlenia pomnika Jana Pawła II wraz ze zdalnym sterowaniem
 • projekt otoczenia pomnika Jana Pawł II
 • wykonanie oświetlenia parkingu przy plebani wraz ze zdalnym sterowaniem
 • projekt koncepcyjny kaplicy przedpogrzebowej
 • projekt wnętrz kaplicy przedpogrzebowej
 • projekt wstępny otoczenia kościoła
 • projekt kapliczki z wykonaniem aranżacji i oświetlenia
 • projekt oświetlenia wnętrza kaplicy przedpogrzebowej

czaniec004

Oświetlenia obrazu ołtarzowego MB Czanieckiej

 

czaniec037

Projektanci i główny wykonawca pod ołtarzem głównym (w ołtarzu kuta zasłona)

 

czaniec046

Część projektu oświetlenia prezbiterium

 

czaniec043

Projekt otoczenia kościoła

 

czaniec042

Kuta zasłona obrazu ołtarza głównego

 

czaniec009

Przykrywa chrzcielnicy i relikwiarz z piuską papieską

 

czaniec010

Demonstracja podświetlenia chrzcielnicy

 

czaniec015

Podświetlenie środka chrzcielnicy

 

czaniec016

Zwieńczenie chrzcielnicy

 

czaniec017

Relikwiarz z piuską papieską

 

czaniec024

Teren pod pomnik Jana Pawła II

 

czaniec027

Aranżacja terenu z pomnikiem JP II

 

czaniec028

Pomnik Jana Pawła II

 

 czaniec-KPP001

Przyszła kaplica pogrzebowa

 

czaniec-KPP016

Koncepcja przebudowy

 

czaniec-KPP008

Obiekt po przebudowie

 

czaniec-KPP007

Witryna wejściowa

 

czaniec-KPP012

Wnętrze z zaprojektowanym witrażem

 

czaniec-KPP014

Widok przez witrynę wejściową

 

czaniec-KPP015

"Stopka" witraża - wykonawca "Testor" z Krakowa

 

czaniec-K001

Waląca się kapliczka

 

czaniec-K005

Montaż nowej kapliczki

 

czaniec-K006

Wyposażanie kapliczki w odremontowane akcesoria

 

czaniec-K008

Wnętrze kapliczki nocą (zainstalowane oświetlenie LEDowe)