Pracownia Architektury Wnętrz

Iwona Wojnar-Kudaciak & Krzysztof Kudaciak

  • wykonanie zasłaniania obrazu w ołtarzu głównym z nowoczesnym oświetleniem LEDowo – halogenowym (automatyka, sterowanie zdalne - pilotem)
  • podświetlenie monstrancji
  • wykonanie portretu bł. brata Marcina Oprządka
  • wykonanie projektu i modelu płaskorzeźby (tablicy) poświęconej bł. bratu Marcinowi Oprządkowi

 

koscielec006

Zasłanianie obrazu ołtarzowego

 

koscielec009

Obraz zasłony

 

koscielec010

Miejsce pod tablicę poświęconą bł. Bratu Marcinowi Oprządkowi

 

koscielec002

Odlana z brązu tablica

 

koscielec001

Poświęcenie wmurowanej tablicy

 

koscielec013

Portret bł. Brata Marcina Oprządka