Pracownia Architektury Wnętrz

Iwona Wojnar-Kudaciak & Krzysztof Kudaciak

  • projekt uzupełnienia nastawy ołtarzowej
  • projekt oświetlenia nastawy ołtarzowej i prezbiterium
  • uzupełnienie nastawy w elementy neogotyckie
  • oświetlenie nastawy i prezbiterium
  • wymiana instalacji elektrycznej
  • pomiary elektryczne

Stan wyjściowy

 

Stan wyjściowy

 

Sytuacja po zamontowaniu elementów uzupełnień i oświetlenia