Pracownia Architektury Wnętrz

Iwona Wojnar-Kudaciak & Krzysztof Kudaciak

  • projekt zmiany ściany ołtarzowej i oświetlenia prezbiterium
  • wykonanie nowego układu ściany ołtarzowej
  • wykonanie nowego oświetlenia strefy prezbiterium
  • projekt kolorystyki wnętrza kościoła

Sytuacja zastana

 

Prace przy zmianie ściany ołtarzowej

 

Prace przy zmianie ściany ołtarzowej

 

Efekt ostateczny