Pracownia Architektury Wnętrz

Iwona Wojnar-Kudaciak & Krzysztof Kudaciak

  • projekt wnętrza kaplicy, projekty Stołu Pańskiego, ambony, tabernakulum, sedilli
  • projekt elementów wyposażenia kaplicy
  • projekt witraży w kaplicy
  • projekt i wykonanie nagłośnienia
  • wykonanie oświetlenia tabernakulum
  • wykonanie instalacji oświetlenia drogi krzyżowej
  • projekt i wykonanie nagłośnienia oraz montaż projektora multimedialnego i ekranu sali szkoleniowej

Zrealizowane wnętrze

 

Sedilie w kaplicy

 

Projekty witraży okien bocznych